MOISE

                    

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Modernizarea infrastructurii de calcul și stocare a Centrului de Cercetare în Informatică al Universității de Vest din Timișoara

pentru oferirea de servicii de tip Cloud și servicii de calcul de înaltă performanță

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020Axă prioritară 1.Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Prioritate de investiţie PI1a: îmbunătățirea infrastructurilor de C&I și a capacităților de excelență

Acţiune 1.1.2. Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului

cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale                IdentificarePOC/398/1/1 - Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele

europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale


Tip proiect: Proiecte de tip CLOUD și de Infrastructuri masive de date

• Contract de finanțare: 240/24.04.2020

• Perioada de implementare: 24.04.2020 - 23.04.2022

• Valoare totală proiect: 5,695,580.54 lei

• Valoare totală eligibilă: 4,851,360.61 lei

• Valoare eligibilă nerambursabilă: 4,851,360.61 lei

• Contribuția financiară din partea UE: 4,123,656.51 lei

• Contribuția financiară din bugetul national:727,704.10 lei


Obiectiv generalCreșterea capacității în scopul ridicării nivelului de competitivitate pe plan internațional al Universității de Vest din Timișoara

prin modernizarea infrastructurii de calcul și stocare existentă

pentru a permite actualizarea ofertei de servicii de tip Cloud și servicii de date cu performanță înalta și integrarea în structuri internaționale de tip Cloud și Infrastructuri masive de date
Obiective specifice1. Modernizarea infrastructurii de calcul și stocare existentă prin achiziționarea și instalarea de echipamente specifice;

2. Punerea în funcțiune a unor arhitecturi software pentru servicii de tip Cloud și servicii de date cu performanță înaltă;

3. Diseminarea pe scară largă și exploatarea rezultatelor proiectului;

4. Asigurarea unui management performant al proiectului.ActivitățiA1. Achiziția echipamentului

A1.1. Întocmirea caietului de sarcini

A1.2. Proceduri de achiziție a echipamentelor

A1.3. Contractare


A2. Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentului

A2.1. Lucrări de instalare a echipamentului

A2.2. Lucrări de punere în funcțiune a echipamentului


A3. Dezvoltarea serviciilor software

A3.1. Adaptarea serviciilor de tip Cloud ale beneficiarului

A3.2. Adaptarea serviciilor de tip BigData și de date cu performanță înaltă

A3.3. Aplicație software de configurare automată a unei soluții de virtualizare


A4. Diseminare științifică

Relevanță și Impact• Creșterea numărului de aplicații pentru accesarea de granturi / proiecte cu finanțare europeană și națională;

• Creșterea numărului de parteneri / beneficiari care vor accesa infrastructura de calcul și serviciile aferente;

• Creșterea implicării tinerilor (studenți licență și master, doctoranzi, cadre didactice tinere) în activitatea de cercetare

• Consolidarea participării CeRiCS și a UVT în Rețele de cercetare și de Infrastructuri de cercetare la nivel european;

• Creșterea vizibilității CeRiCS, a Departamantului de Informatică, a Facultății de Matematică și Informatică și a UVT la nivel internațional;

• Adaptarea la noua situație legată de pandemie – administrarea și accesarea infrastructurii de la distanță.Evenimente și Noutăți


Conferința de lansare a proiectului – 23.09.2020, Timișoara

Comunicat de presă transmis: link

Apariții media:

Ziua de Vest

Radio Resita

Observator de Timis

Timisplus

Timpolis

Business- Adviser

Agerpres

Stiri pe bune

Timis24

Banatul azi

Oficial MediaDate de contactExecutant: Universitatea de Vest din Timisoara

Centrul de Cercetare în Informatică

Manager proiect: Prof. Univ. Dr. Viorel NEGRU

Adresa: B-dul Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, 300223, jud. Timiș

Tel: 0256-592234, 0755-240164

Email: viorel.negru@e-uvt.ro , poc.moise@e-uvt.ro


© West University of Timisoara. Faculty of Mathematics and Computer Science. All rights reserved